Arbetsglasögon

”Arbetsgivaren ska se till att alla anställda som vanligen arbetar mer än en timme per dag vid bildskärm genomgår en särskild synundersökning för arbetet. Om synundersökningen visar att den anställde behöver speciellt anpassade glas för bildskärmsarbetet, så ska arbetsgivaren förse den anställde med sådana arbetsglasögon”.
Arbetsmiljöverket, 2009.

​I många yrken arbetar man framför en dataskärm flera timmar om dagen, vilket kan ge upphov till en viss trötthet eller känsla av ansträngning. Enligt lag är det arbetsgivarens skyldighet att erbjuda sina anställda synundersökningar för att utreda om det föreligger behov av terminalglasögon. Många arbetsgivare föredrar att skriva avtal med oss för att uppnå ekonomiska fördelar. Kontakta oss så berättar vi mer.

 

Kontakta oss